Các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam hiện đang mở bán : chủ yếu từ 2 sân bay là Los Angeles & San Francisco, riêng bay nối chuyến nội địa Quý khách vui lòng hỏi tại: 0972.247.247

Vé từ Los Angeles về Sài Gòn

Giá chỉ từ 1000 USD xem trên vemaybay.com.vn

Vé từ San Francisco về Sài Gòn

Giá chỉ từ 1000 USD xem trên vemaybay.com.vn

Vé từ Los Angeles về Hà Nội

Giá chỉ từ 1000 USD xem trên vemaybay.com.vn

Vé từ San Francisco về Hà Nội

Giá chỉ từ 1000 USD xem trên vemaybay.com.vn

Vé từ New York về Hà Nội

Giá chỉ từ 1000 USD xem trên vemaybay.com.vn

Vé từ New York về Sài Gòn

Giá chỉ từ 1000 USD xem trên vemaybay.com.vn

Vé từ Washington về Hà Nội

Giá chỉ từ 1000 USD xem trên vemaybay.com.vn

Vé từ Washington về Sài Gòn

Giá chỉ từ 1000 USD xem trên vemaybay.com.vn